top of page
Image by William Iven

Маркетинг

Соодветната презентација и маркетинг на вашата недвижност како инвестиција се главни за успешен резултат и се од огромно значење за достигнување на максималната цена. Ние сме многу горди на фактот што секоја недвижнина ја претставуваме во најдобро можно светло, и е брзо и ефикасно промовирана онаму каде што е соодветно. 

Leasing a Home

Продажба

За да се постигнат очекуваните резултати, потребен е агент што е мотивиран, работлив и посветен за да го исполни планираното. Не само што се гордееме со нашиот високообучен кадар, туку сме исто така и отворени за работа во време кое им одговара на нашите клиенти. 

UX

Веб дизајн

Веб страната е една од вашите најмоќни алатки за рекламирање. Вашата недвижност ќе биде комплетно поставена на вашиот вебсајт со следното: повеќе фотографии во боја и презентација, виртуелна обиколка со поглед од 360⁰, план на просторот (ако е соодветно), детална мапа на локацијата, приказ од птичја перспектива, сеопфатни информации за местото и брошура во боја што може да се испечати. Вебсајтот треба да има едноставен дизајн, лесен е за користење и има широка реклама.

Image by Daniel DiNuzzo

3D

Визуализација

Нашиот тим може да изработи високо квалитетни 3D архитектонски визулаизации за вашата градба. Со високо развиената технологија на компјутерската визуализација се достигнува реалноста да биде поблиска до купувачот за тоа како ќе биде дизајнот на идната градба.   

bottom of page