top of page
Spirng Residence 3D Exterior Version 3_7.jpg

За нас

BLOCK 24 - Skopje. Нашата компанија нуди консалтинг услуги во областа на маркетинг и продажба на недвижности. Долгогодишното искуство во посредувањето и продажбата на недвижности ни овозможува да дадеме комплетна услуга во маркетингот и самиот процес на продажба на нашите клиенти - инвеститори во областа на недвижности кој се фокусирани кон изградба и продажба на нови станбени единици. 

bottom of page